Nawigacja

Wolontariat

Program Koła Wolontariusza

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIUSZA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W LESZNIE

 

Wstęp

Wolontariat szkolny obejmuje dobrowolne i bezpłatne działania społeczności szkolnej czyli uczniów, nauczycieli oraz rodziców na rzecz osób potrzebujących. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kształtowania postaw altruistycznych. Korzystając z otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można wpływać pozytywnie na wszystkie dziedziny jego życia.
Uczniowie niosąc bezinteresowną pomoc, służą tak potrzebującym jak i samym sobie. Pokonując ograniczenia związane z niepełnosprawnością budują poczucie własnej wartości, rozwijają aktywność społeczną oraz wzmacniają pozytywne cechy osobowości.
Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich
osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
 Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 Uwrażliwienie na cierpienie i potrzeby innych.

Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie
więzi ze środowiskiem.
 Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
 Rozwijanie zainteresowań.
 Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
 Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

OBSZARY DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko
szkolne i środowisko pozaszkolne.


ŚRODOWISKO SZKOLNE

   • udział w akcji „ Pomogę Ci” w ramach której starsi wychowankowie internatu pomagają młodszym podczas posiłków na stołówce szkolnej

   • pomoc podczas warsztatów dla przedszkolaków i dzieci objętych pomocą WWR w ramach innowacji „ Bawimy się mądrze, twórczo, inaczej”


ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

 • udział w akcji „ Porządkujemy groby poległych”

 • zorganizowanie zbiórki przyborów szkolnych dla dzieci z przedszkola na Litwie

 • udział w „ Piórniki dla Afryki” w ramach współpracy z Fundacją Dzieci Afryki

 • zbiórka pieniędzy w ramach akcji „ Góra Grosza”

 • zbiórka plastikowych nakrętek z której dochód przeznaczony jest na zakup sprzętu rehabilitacyjnego

 • zorganizowanie zbiórki pieniędzy na WOŚP

 • sprzątanie obrzeży Kampinoskiego Parku Narodowego w ramach działań LOP

 • zbiórka pieniędzy na PCK

 • akcja malowania szlabanów w KPN w ramach innowacji „ Maż szlaban”

 • wsparcie podopiecznych OPS w Lesznie

 

.
REALIZOWANE ZADANIA
 Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.
 Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu na stronie
internetowej szkoły.
 Monitorowanie działalności wolontariuszy.
 Wymiana doświadczeń.

 

Wiadomości

Kontakt

 • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
  05-084 LESZNO
  ul.Sochaczewska 4
 • (022)725-90-38
  (022)725-80-18
  fax. (022)725-94-07

Mapa