Nawigacja

RODO

Informacje

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie informujemy:
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Sochaczewska 4, 05-084 Leszno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sochaczewska 4, 05-084 Leszno lub drogą e-mailową pod adresem: soswleszno@interia.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

4. Przetwarzanie odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 30 dni.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora, a podanie ich jest obowiązkowe ze względu na wejście na teren monitorowany.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Wiadomości

Kontakt

  • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
    05-084 LESZNO
    ul.Sochaczewska 4
  • (022)725-90-38
    (022)725-80-18
    fax. (022)725-94-07

Mapa