Nawigacja

Statuty

2018

STATUT SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO -2018-

KLIKNIJ


STATUT  PUBLICZNEGO

PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 2

KLIKNIJ


STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

KLIKNIJ


STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

KLIKNIJ


STATUT PUBLICZNEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

KLIKNIJ


STATUT

SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE

KLIKNIJ

Wiadomości

Kontakt

  • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
    05-084 LESZNO
    ul.Sochaczewska 4
  • (022)725-90-38
    (022)725-80-18
    fax. (022)725-94-07

Mapa