Nawigacja

Ważne telefony

TELEFONY

SEKRETARIAT

22 725-80-18, 22 725-90-38

fax. 22 725-94-07

DYREKTOR

połączenie przez sekretariat

WICEDYREKTORZY

wew. 22

KSIĘGOWOŚĆ

wew. 17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

wew. 16

KIEROWNIK GOSPODARCZY

wew. 23

KADRY

wew. 14

INTENDENT

wew. 20

PSYCHOLOG

wew. 25

PEDAGOG

wew. 27

PIELĘGNIARKA

wew. 26

INTERNAT

wew. 19

FAX

wew. 15

 

WAŻNE TELEFONY I ADRESY

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego                                    aaaaaaul. Poznańska 129/133; 05-850 Ożarów Mazowiecki                                                                                           aaaaaaa Naczelnik 22 733 72 40, Pracownicy 22 733 72 41 - 42

Kuratorium Oświaty w Warszawie                                                                                                                                                Al. Jerozolimskie 32; 00-024 Warszawa                                                                                                                                telefon centrala 22 551 24 00; fax 22 826 64 97

 • szkoły ponadgimnazjalne, szkoły dla dorosłych i placówki kształcenia ustawicznego - wybierz „7” lub nr wew. 5081
 • szkoły podstawowe i gimnazja - wybierz „8” lub
  nr wew. 4131                     
 • przedszkola, szkoły i placówki specjalne oraz placówki
  szkolno-wychowawcze - wybierz „9” lub  nr wew. 3121
 • awans zawodowy nauczycieli - wybierz nr wew. 6106

      e-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl

Rzecznik Praw Dziecka                                                                                                                                                     aaaaa  ul. Przemysłowa 30/32;  00-450 Warszawa                                                                                                              aaaaaa telefon: (22) 583 66 00;  fax: (22) 583 66 96                                                                                                                           e-mail: rpd@brpd.gov.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia tel. 0 801 120 002,
         Dyżur prawny tel. 022) 666 28 50

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia  ul. Korotyńskiego 13 Warszawa
         tel. (022) 668 70 00                                                                                                                                           nnnn nnnn  Poradnia: poradnia@niebieskalinia.pl,                                                                                                                                  Poradnia prawna: prawnicy@niebieskalinia.pl

Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych 59  tel. (0-22) 616 02 68

Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Hoża 27/5  tel. (0-22) 626 94 19

Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży tel.116 111

OPTA Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze  Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem tel. (0-22) 826  39 16 

Infolinia Pogotowia Makowego Towarzystwo Powrót z U  tel. 0 801 109 696 ( od pn. do pt. 10.00
– 22.00, sob. 10.00-19.00)

Narkomania: Pomoc rodzinie - telefon Ogólnopolskiego Pogotowia Makowego tel. (0-22) 844  44  70 

Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR Warszawa tel.  (0-22) 823 65 31,  (0-22) 823 65 32

Poradnia Profilaktyczno - Rehabilitacyjna ul. Sobieskiego 112  tel. (0-22) 844  44  30

Antynarkotykowy Ogólnopolski Telefon Zaufania tel. 0 801 199 990 ( codziennie 16.00- 21.00)

Infolinia Stowarzyszenia KARAN tel. 0 800 120 289 ( od pn. do pt. 10.00- 17.00)

Ogólnopolski Telefon Zaufania Komendy Głównej Policji tel. 0 800 120 226

ZATRZYMAĆ PRZEMOC Anonimowa Bezpłatna Infolinia Komendy Stołecznej Policji
tel. 0 800 120 148

 

www.dopalaczeinfo.pl

www.narkomania.org.pl

www.poradnia.narkomania.org.pl

www.niebieskalinia.info

www.116111.pl ( telefony zaufania)

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
  05-084 LESZNO
  ul.Sochaczewska 4
 • (022)725-90-38
  (022)725-80-18
  fax. (022)725-94-07

Mapa