Nawigacja

Zajęcia na pływalni

  Zajęcia sportowo-rekreacyjne

      prowadzone w ramach internackich zajęć

pozalekcyjnych na pływalni w Ożarowie Mazowieckim

              „Nauka i doskonalenie pływania.”

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od ponad pięciu lat, w każdą środę, grupa dzieci i młodzieży, wyjeżdża

do Ożarowa Mazowieckiego na cotygodniowe zajęcia nauki i doskonalenia pływania.

Zajęcia sportowe, podczas których dzieci i młodzież doskonalą swoje

umiejętności pływackie prowadzi instruktor pływania Pan Filip Bąk.

 

Środowisko wodne jest dla człowieka całkowicie odmienne od jego naturalnego otoczenia,

jakim jest atmosfera. Ustrój ludzki poddany działaniu wody podlega wielu nowym,

dotychczas niespotykanym bodźcom, które wywołują początkowo nieprzyjemne odczucie

i lęk przed tym nowym środowiskiem, zaś po okresie adaptacji te same odczucia uznawane

są za doznania przyjemne.

 Dlatego też dzieci i młodzież przebywająca  w naszym  Ośrodku

 aktywnie spędza czas uczestnicząc w licznych:

- zabawach oswajających z wodą,

- ćwiczeniach rehabilitacyjnych w wodzie, gdzie duże partie mięśniowe pozostają odciążone

przez środowisko wodne,

- ćwiczeniach doskonalących umiejętności techniczne poszczególnych styli pływackich,

-  korzystają z jacuzzi, sauny, zjeżdżalni wodnych. 

Dzieci, które systematycznie uczestniczą w zajęciach z pływania,  zrobiły duże postępy

 w umiejętnościach, zwiększyły swoją wydolność fizyczną, miło w gronie kolegów,

w sposób czynny spędziły swój wolny czas.

Głównym zadaniem zajęć jest:

- krzewienie kultury fizycznej i osobistej wśród uczniów, wychowanków,

- wychowanie w higienie, kulturze osobistej, fair play w życiu, sporcie szkolnym

 i pozaszkolnym - podstawowe zasady wychowania i bytowania,      

- bezpieczeństwo na zajęciach, przed i po ich zakończeniu, zapoznanie z regulaminem pływalni,

- aktywny wypoczynek dziecka w czasie wolnym (pozytywny wpływ na jego rozwój psychiczny i fizyczny),

- usprawnienie narządu ruchu, masaż wodny, wzrost wydolności płuc,

- popularyzacja sportowych i rekreacyjnych form czynnego wypoczynku, aktywnego sposobu życia,

- nabywanie umiejętności ruchowych pozwalających na czynne uczestnictwo w zajęciach pływackich,

rekreacyjnych i sportowych,

- ćwiczenia indywidualne i grupowe w wodzie z przyborami, doskonalące elementy

poszczególnych stylów pływackich,

- kształtowanie umiejętności przebywania wśród rówieśników, wzajemna pomoc

  w realizacji zadań, zdobywanie nowych umiejętności ruchowych i manualnych,

- poznanie i nawiązywanie nowych znajomości, przyjaźni, budowanie pozytywnych

relacji pomiędzy uczniami,

- przygotowanie i udział w pływackich zawodach sportowych, grach i zabawach ruchowych.

Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływackich powinno być procesem celowym i świadomym.

Ma ono obecnie bowiem duże zastosowanie tak w życiu codziennym,  jak i sportowym.

Pływanie hartuje i uodparnia organizm na przeziębienia i duże wahania temperatury.

Dzięki pracy dużych grup mięśniowych kształtuje się prawidłowa postawa ciała.

Zajęcia z pływania,  wpływają korzystnie na stan układu nerwowego,

układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego. Ciśnienie jakie wywiera woda

na zanurzone ciało, wzmacnia mięśnie oddechowe i sprzyja powiększeniu pojemności płuc.

Dlatego właśnie w naszym Ośrodku, pływanie stanowi jeden z najważniejszych czynników

w systemie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży.

                                                                                     Filip Bąk

 

Wiadomości

Kontakt

  • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
    05-084 LESZNO
    ul.Sochaczewska 4
  • (022)725-90-38
    (022)725-80-18
    fax. (022)725-94-07

Mapa