Nawigacja

Koło rowerowe

KOŁO ROWEROWE

Opiekunowie:

                Janusz Wieliczko

           Krzysztof Gutowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Cele działalności:

-zapewnienie wychowankom warunków do właściwego rozwoju fizycznego

  i  psychofizycznego,

-stwarzanie warunków dla masowego uprawiania sportu,

-racjonalne spędzanie wolnego czasu,

-pobudzanie aktywności i rozwijanie zainteresowań,

  

Zadania

-prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych -jazda rekreacyjna na rowerach,

-prowadzenie zawodów i turniejów sportowych z użyciem rowerów,

-udział w zawodach między ośrodkowych,

-wyposażanie sekcji w nowy sprzęt sportowy,

-prowadzenie napraw i serwisowanie sprzętu sportowego,

-organizowanie wycieczek .

  

      

Wiadomości

Kontakt

  • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
    05-084 LESZNO
    ul.Sochaczewska 4
  • (022)725-90-38
    (022)725-80-18
    fax. (022)725-94-07

Mapa