Nawigacja

Koło kulturalno-oświatowe i teatralne

 

 

 

 

 

 

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

Zajęcia teatralne z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną pomagają w tym rozwoju, w zaspakajaniu potrzeb, a także w realizowaniu wielorakich zadań programowych i funkcji wychowawczych. 

Dzieci wzbogacają swój poziom kulturalny, kształtują wyobraźnię. 

Poprzez udział w różnych formach teatralnych umacnia się w dziecku poczucie własnej wartości.

 Przygotowanie i udział w przedstawieniach aktywizuje dziecko, skłania do podejmowania różnorodnych zadań. Następuje wdrożenie do samokontroli, samodyscypliny i samodzielności. Ma to wpływ na uspołecznienie, integrację ze środowiskiem, tak ważną w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Zabawa w teatr pozwala wykazać się inwencją i pomysłowością, a także twórczą postawą. Zajęcia teatralne pobudzają do przeżywania różnorodnych pozytywnych emocji. Uczą pokonywać trudności i przeszkody. Nauczyciel prowadzący zajęcia także wzbogaca swój warsztat pedagogiczny. Poznaje potrzeby uczniów, ich zainteresowania, postawy, cechy pozytywne i negatywne.

 Nauczyciel widzi, jak przebiega współżycie w grupie- wzajemne interakcje. Dziecko biorąc udział w przedstawieniach teatralnych , a także w różnych spotkaniach literackich towarzyszących działalności sekcji teatralnej, uczestniczy w procesie poznawczym, wzbogaca słownictwo, wrażliwość estetyczną, zasób wiadomości.

Wzbogaca się także wiedza z zakresu literatury.

 

Opiekunowie koła

wychowawca: Janusz Wieliczko
Bogdan Zubkowicz
Martyna Kowalska
Krzysztof Gutowski

Wiadomości

Kontakt

  • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
    05-084 LESZNO
    ul.Sochaczewska 4
  • (022)725-90-38
    (022)725-80-18
    fax. (022)725-94-07

Mapa