Nawigacja

Sekcja taneczna

  ZAJĘCIA TANECZNE

Sekcja taneczna jest przeznaczona dla wychowanków w każdym wieku i ze wszystkimi

rodzajami niepełnosprawności. Taniec jako układ ruchów i gestów uporządkowanych

w czasie(rytm) i przestrzeni (kompozycja) wykonywanych przy akompaniamencie muzyki

pozytywnie wpływa na rozwój psychoruchowy wychowanków m. in.

        

 • Jako zabawa wprowadza radosny nastrój  i dobre samopoczucie , uwalnia od stresu,
 • Sprzyja utrzymywaniu zdrowia i dobrej kondycji fizycznej,
 • Stwarza lepsze warunki do czynnego wypoczynku,
 • Wspomaga rozwój i poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • Polepsza motorykę małą i dużą(siła, zręczność, szybkość, wytrzymałość),
 • Wspomaga rozwój pamięci, koncentracji (zapamiętywanie sekwencji ruchów),
 • Wykorzystuje podstawowe założenia psychoterapii(integracja jednostki, rozwiązywanie konfliktów, nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami).
 •  

             

Podczas zajęć ćwiczony jest wcześniej przygotowany układ taneczny do muzyki wybranej

przez wychowanków albo prowadzącego zajęcia. Oprócz wyżej wymienionych pozytywnych

funkcji sekcji tanecznej, zajęcia mają na ceku przygotowanie wychowanków do występów

na różnego rodzaju imprezach np. Feta Muzyczna lub Feta Teatralna.

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godz. 16 na szkolnej stołówce i prowadzone są

przez pana Konrada Czechowskiego.

           

Wiadomości

Kontakt

 • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
  05-084 LESZNO
  ul.Sochaczewska 4
 • (022)725-90-38
  (022)725-80-18
  fax. (022)725-94-07

Mapa