Nawigacja

Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Na terenie Ośrodka mieści się główny budynek szkoły, budynek świetlicy ze stołówką i przedszkolem oraz budynek internatu. SOSW posiada dwa parkingi i dwa wjazdy na teren szkoły - jeden od strony ulicy Sochaczewskiej i drugi od strony ulicy Szkolnej.


Budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego mają udogodnienia dla niepełnosprawnych ruchowo:

 • wybudowane podjazdy dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku szkoły znajduje się dźwig osobowy.

 

Celem pracy Ośrodka jest wspólne działanie na rzecz tworzenia warunków do najpełniejszego rozwoju osobistego i fizycznego wychowanków. Dążenie do wykształcenia u wychowanków praktycznych umiejętności umożliwiających aktywne i godne współuczestniczenie w życiu społecznym oraz do zmiany wizerunku osób niepełnosprawnych.

 1. W strukturze placówki funkcjonują: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole (otwarte w 2013 roku), internat dla dziewcząt i chłopców.

 

      2. Opiekę nad wychowankami sprawują: nauczyciele i wychowawcy, psycholog szkolny, pedagog szkolny, logopeda,      

           reedukator, pediatra,  psychiatra, instruktor jazdy konnej, dogoterapeuta, rehabilitant, wykwalifikowana pielęgniarka.

 

      3. Oprócz lekcji w Ośrodku odbywają się zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia z bloku rewalidacji indywidualnej. W ramach    

          rewalidacji indywidualnej prowadzone są: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedia, reedukacja, hipoterapia,    

   .......dogoterapia, integracja sensoryczna (SI), gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja ruchowa.

 

Wiadomości

Kontakt

 • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
  05-084 LESZNO
  ul.Sochaczewska 4
 • (022)725-90-38
  (022)725-80-18
  fax. (022)725-94-07

Mapa