Nawigacja

struktura własnościowa i majątek

Nagłówek

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lesznie jest jednostką organizacyjną Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lesznie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Majątek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie jest własnością Powiatu Warszawskiego Zachodniego i został przekazany Ośrodkowi w Trwały Zarząd.

Wiadomości

Kontakt

  • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
    05-084 LESZNO
    ul.Sochaczewska 4
  • (022)725-90-38
    (022)725-80-18
    fax. (022)725-94-07

Mapa