Nawigacja

Zamówienia publiczne

Postępowania wszczęte

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 14.08.2018 

Zamawiający:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

im. płk. Jerzego Strzałkowskiego

05-084 Leszno

Ul. Sochaczewska 4

                                                          

 

                                         

Nr referencyjny  ZP/PN/02/2018/SOSWLESZNO  

 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

 

prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,  poz.1579 ze zm.)

 

Remont łazienek na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku internatu żeńskiego, zlokalizowanego w Lesznie przy
ul. Sochaczewskiej 4, dz. ew. nr 246/1

 

Ogloszenie_nr_604601_o_zamowieniu.pdf

SIWZ_sosw.pdf

Formularz_Oferty_-_Zal._Nr_1_sosw(1).doc

Oswiadczenie_Wykonawcy_-_Zal._Nr_2_sosw(1).doc

Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_-_Zal._Nr_3_sosw(1).doc

Wzor_zobowiazania_podmiotu_trzeciego_-_Zal._Nr_4_sosw(1).doc

Wzor_oswiadczenia_o_klauzulach_informacyjnych_____RODO_-_Zal._Nr_5_sosw(1).doc

Wzor_umowy_-_Zal._Nr_6_sosw(1).doc

dokumentacja_przetargowa(1).rar

informacja_z_otwarcia_ofert.PDF

ogloszenie_o_wyniku_postepowania.PDF

ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 13.08.2018

 

ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania.PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 27.07.2018 - ZAKOŃCZONY

Zamawiający:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

im. płk. Jerzego Strzałkowskiego

05-084 Leszno

Ul. Sochaczewska 4

                                                          

 

                                         

Nr referencyjny  ZP/PN/01/2018/SOSWLESZNO  

 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

 

prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,  poz.1579 ze zm.)

 

Remont łazienek na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku internatu żeńskiego, zlokalizowanego w Lesznie przy
ul. Sochaczewskiej 4, dz. ew. nr 246/1

 

Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ_sosw.pdf

Formularz_Oferty_-_Zal._Nr_1_sosw.doc

Oswiadczenie_Wykonawcy_-_Zal._Nr_2_sosw.doc

Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_-_Zal._Nr_3_sosw.doc

Wzor_zobowiazania_podmiotu_trzeciego_-_Zal._Nr_4_sosw.doc

Wzor_oswiadczenia_o_klauzulach_informacyjnych_____RODO_-_Zal._Nr_5_sosw.doc

Wzor_umowy_-_Zal._Nr_6_sosw.doc

dokumentacja_przetargowa.rar

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
    05-084 LESZNO
    ul.Sochaczewska 4
  • (022)725-90-38
    (022)725-80-18
    fax. (022)725-94-07

Mapa