Nawigacja

Pedagog

 

Nadrzędnym obowiązkiem pedagoga szkolnego jest pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów zarówno tych szkolnych, osobistych jak i rodzinnych, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i zaradczych.

Do jego zadań należy między innymi:

 • dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
 • pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje),
 • udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,
 • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • wnioskowanie o  kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.

WAŻNE TELEFONY I ADRESY

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia tel. 0 801 120 002,
Dyżur prawny tel. (o22) 666 28 50

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia  ul. Korotyńskiego 13 Warszawa
 tel. (022) 668 70 00

Poradnia: poradnia@niebieskalinia.pl,

Poradnia prawna: prawnicy@niebieskalinia.pl

 

Fundacja "Dajemy Dzieciom Siłę" (dawniej "Dzieci Niczyje") ul. Walecznych 59  tel. (0-22) 616 02 68

Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Hoża 27/5  tel. (0-22) 626 94 19

Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży tel.116 111

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 12 12 12

 

OPTA Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze  Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem tel. (0-22) 826  39 16 

Infolinia Pogotowia Makowego Towarzystwo Powrót z U  tel. 0 801 109 696 ( od pn. do pt. 10.00
– 22.00, sob. 10.00-19.00)

Narkomania: Pomoc rodzinie - telefon Ogólnopolskiego Pogotowia Makowego tel. (0-22) 844  44  70 

Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR Warszawa tel.  (0-22) 823 65 31,  (0-22) 823 65 32

Poradnia Profilaktyczno - Rehabilitacyjna ul. Sobieskiego 112  tel. (0-22) 844  44  30

Antynarkotykowy Ogólnopolski Telefon Zaufania tel. 0 801 199 990 ( codziennie 16.00- 21.00)

Infolinia Stowarzyszenia KARAN tel. 0 800 120 289 ( od pn. do pt. 10.00- 17.00)

Ogólnopolski Telefon Zaufania Komendy Głównej Policji tel. 0 800 120 226

ZATRZYMAĆ PRZEMOC Anonimowa Bezpłatna Infolinia Komendy Stołecznej Policji
tel. 0 800 120 148

 

www.dopalaczeinfo.pl

www.narkomania.org.pl

www.poradnia.narkomania.org.pl

www.niebieskalinia.info

www.116111.pl ( telefony zaufania)

      

Wiadomości

Kontakt

 • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
  05-084 LESZNO
  ul.Sochaczewska 4
 • (022)725-90-38
  (022)725-80-18
  fax. (022)725-94-07

Mapa