Nawigacja

Akademia Przyszłości

Nagłówek

 

Szkoła Podstawowa przy SOSW  w Lesznie została zakwalifikowana do udziału w projekcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pod nazwą Dziecięca Akademia Przyszłości

 

 

Każdy uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie będzie uczestniczył nieodpłatnie w bloku

 

 

dodatkowych zajęć pozalekcyjnych organizowanych w swojej szkole, w grupach projektowych liczących
od 15 do 25 osób, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych miesięcznie w następującym podziale:
 •  4 godziny zajęć ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)
 •  3 godziny zajęć z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
 • 4 godziny zajęć z języków obcych
 •  3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
 •  6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych

 

Wiadomości

Kontakt

 • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
  05-084 LESZNO
  ul.Sochaczewska 4
 • (022)725-90-38
  (022)725-80-18
  fax. (022)725-94-07

Mapa