Nawigacja

Ogłoszenia dla Rodziców

Informacje dla rodziców o konieczności podjęcia starań o nowe orzeczenia

Drodzy Rodzice,

jeżeli Wasze dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które traci ważność 

w czerwcu 2018r., konieczne jest podjęcie starań o uzyskanie aktualnego orzeczenia.  W tym celu należy umówić się jak najwcześniej na diagnozę do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu, ewentualnie w Bliznem Jasińskiego.

 

Jednocześnie konieczne może być przeniesienie dokumentacji córki/syna z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w której one się znajdują, do wybranej poradni. W tym celu należy złożyć wniosek

o przeniesienie dokumentacji do poradni w której dotychczas diagnozowane było dziecko.

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Błoniu

ul. Piłsudskiego 10 A.
05-870 Błonie
tel/fax: 022 725 46 11

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Bliznem Jasińskiego
ul. Kopernika 10
05-082 Stare Babice
tel/fax: 022 722 05 70

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
    05-084 LESZNO
    ul.Sochaczewska 4
  • (022)725-90-38
    (022)725-80-18
    fax. (022)725-94-07

Mapa