Nawigacja

Za życiem

Program "ZA ŻYCIEM"

 

       Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych. 

     Nasza placówka, jako wiodący  koordynacyjny ośrodek rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu Warszawskiego Zachodniego realizuje dla dzieci i ich rodzin  zadania w ramach  priorytetu II programu "Za życiem": WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY. 

 W zaznaczonym na niebiesko linku znajdują się informacje na temat programu "Za Zyciem" w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wiadomości

Kontakt

  • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
    05-084 LESZNO
    ul.Sochaczewska 4
  • (022)725-90-38
    (022)725-80-18
    fax. (022)725-94-07

Mapa