Nawigacja

Energia kompetencji

Projekt ENERGIA KOMPETENCJI

Projekt  „Energia kompetencji - program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów” realizowany jest przez Powiat Warszawski Zachodni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, w ramach X osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Główny cel projektu:
Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej  szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności  uczniów do przyszłego zatrudnienia,  doradztwo zawodowe, staże dla uczniów oraz   doposażenie pracowni szkolnych SOSW w Lesznie.

W PROJEKCIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ UCZNIOWIE KLAS: 

 • I BRANŻOWEJ SZKOŁY;
 • II – III ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ;
 • I - III SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY.

 

Szkolenia:
Do wyboru:
– wykonywanie usług cateringowych (10 uczniów, 60 godzin);
– wykonywanie usług kelnerskich (20 uczniów, 50 godzin);
– obsługa kas fiskalnych (10 uczniów, 40 godzin);
– monter suchej zabudowy (10 uczniów, 60 godzin);
– florysta (10 uczniów, 80 godzin);
– operator wózków jezdniowych podnośnikowych (10 uczniów, 40 godzin);
– pracownik usług kosmetycznych (10 uczniów, 80 godzin).

 

Uczniowie biorący udział w projekcie będą realizowali  także płatny staż u pracodawcy (150 godzin). 
 

 

Wiadomości

Kontakt

 • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
  05-084 LESZNO
  ul.Sochaczewska 4
 • (022)725-90-38
  (022)725-80-18
  fax. (022)725-94-07

Mapa