• SEKCJA HIGIENICZNO-PORZĄDKOWA

     Opiekun koła:   Martyna Kowalska

      

     Główne cele koła higieniczno – porządkowego. 

     • Ogłoszenie i prowadzenie konkursu czystości – ustalenie kryteriów, punktacji.
     • Ustalenie i rozpowszechnienie terminarzu wymiany pościeli, pomoc w trakcie wymiany i jej nadzorowanie.
     • Wyposażenie grup w środki czystości oraz sprzęt niezbędny do utrzymania czystości.
     • Ustalenie terminarzu dyżurów w pawilonie (stołówka, szatnia) i nadzorowanie zmian grup.
     • Współpraca ze szkolną pielęgniarką – ustalenie terminu i tematyki spotkania  z grupami przynajmniej raz w semestrze.

                                                 

      W internacie został ogłoszony konkurs czystości , gdzie wybrani wcześniej porządkowi wraz z opiekunem sekcji sprawdzali bez zapowiedzi  raz w tygodniu czystość. Zwracano szczególną uwagę na poukładane ubrania w szafach, pościelone łóżka, czystą podłogę, ogólny porządek  w pokoju. Punkty przyznawano od 0 do 3.