• Formy prawne

    • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy:

     Szczególna forma prawna: 30 Powiatowe Samorzadowe Jednostki Organizacyjne                                                                  Własność                        113 Własność Samorządowa

     8531 Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży

      

     Publiczne Przedszkole Specjalne nr2 w SOSW Leszno

     Szczególna forma prawna: 81 Przedszkola Publiczne                                                                                                   Własność                        113 Własność Samorządowa

     8510 Wychowanie Przedszkolne

      

     Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy SOSW w Lesznie

     Szczególna forma prawna: 30 Powiatowe Samorzadowe Jednostki Organizacyjne                                                                   Własność                        113 Własność Samorządowa

     8520 Szkoły Podstawowe                                                                                          

     8010 Szkolnictwo Podstawowe

      

      

     Publiczna  Szkoła Branżowa pierwszego stopnia przy SOSW w Lesznie

     Szczególna forma prawna: 30 Powiatowe Samorzadowe Jednostki Organizacyjne                                                                   Własność                        113 Własność Samorządowa

     8532  Szkoły Branżowe

     8022 Szkolnictwo średnie techniczne i zawodowe

      

     Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy SOSW w Lesznie

     Szczególna forma prawna: 30 Powiatowe Samorzadowe Jednostki Organizacyjne                                                                   Własność                        113 Własność Samorządowa

     8532 Szkoły Specjalne Przysposabiające do Pracy

     8022 Szkolnictwo Zawodowe Pozostałe