• Pedagog szkolny

     • Barbara Ojdym-Borkowska

      Nadrzędnym obowiązkiem pedagoga szkolnego jest pomoc    w rozwiązywaniu problemów uczniów zarówno tych szkolnych, osobistych jak i rodzinnych, dbanie o właściwy rozwój dzieci,młodzieży i w tym celu podejmowanie działań  wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych          i zaradczych.

    • Pedagog szkolny

    • Do zadań pedagoga należą m. in.:

     • dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
     • pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
     • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje),
     • udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
     • udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
     • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,
     • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
     • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
     • wnioskowanie o  kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.


     WAŻNE TELEFONY I ADRESY

     Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia tel. 0 801 120 002,
     Dyżur prawny tel. (o22) 666 28 50

     Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia  ul. Korotyńskiego 13 Warszawa
      tel. (022) 668 70 00

     Poradnia: poradnia@niebieskalinia.pl,

     Poradnia prawna: prawnicy@niebieskalinia.pl

      

     Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych 59  tel. (0-22) 616 02 68

     Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Hoża 27/5  tel. (0-22) 626 94 19

     Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży tel.116 111

     Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 12 12 12

      

     OPTA Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze  Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem tel. (0-22) 826  39 16 

     Infolinia Pogotowia Makowego Towarzystwo Powrót z U  tel. 0 801 109 696 ( od pn. do pt. 10.00
     – 22.00, sob. 10.00-19.00)

     Narkomania: Pomoc rodzinie - telefon Ogólnopolskiego Pogotowia Makowego tel. (0-22) 844  44  70 

     Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR Warszawa tel.  (0-22) 823 65 31,  (0-22) 823 65 32

     Poradnia Profilaktyczno - Rehabilitacyjna ul. Sobieskiego 112  tel. (0-22) 844  44  30

     Antynarkotykowy Ogólnopolski Telefon Zaufania tel. 0 801 199 990 ( codziennie 16.00- 21.00)

     Infolinia Stowarzyszenia KARAN tel. 0 800 120 289 ( od pn. do pt. 10.00- 17.00)

     Ogólnopolski Telefon Zaufania Komendy Głównej Policji tel. 0 800 120 226

     ZATRZYMAĆ PRZEMOC Anonimowa Bezpłatna Infolinia Komendy Stołecznej Policji
     tel. 0 800 120 148

      

     www.dopalaczeinfo.pl

     www.narkomania.org.pl

     www.poradnia.narkomania.org.pl

     www.niebieskalinia.info

     www.116111.pl ( telefony zaufania)