Nawigacja

ZHP

 

4.10.1983r. 2 Szczep ZHP NS rozpoczął działalność w naszym Ośrodku.

Rozkazem specjalnym nr 1/83 funkcję Komendantki Szczepu

obięła dh. Irena Łokciewicz.

Swój sztandar i imię Powstańczych Oddziałow Specjalnych "Jerzyki",

Szczep otrzymał w Palmirach 26.05.1985r.

   

Od roku 1995 funkcję Komendantki Sczepu pełni dh. phm. Elżbieta Wachnik

(nr rozkazu 18/95).

Obecnie w skład Sczepu wchodzą dwie drużyny: żeńska prowadzona

przez dh. Elżbietę Wachnik i męska prowadzona przez dh. Bogdana Zubkowicza

i dh. Krzysztofa Gutowskiego.

   

   

Szczep działa przy Hufcu Praga Południe oraz wspoółpracuje

z namiestnictwem Hufca w Błoniu.

  

Harcerze naszego Szczpu uczestniczą we wszystkich imprezach i uroczystościach

hufcowych takich jak: Przeglady Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych,

Zloty drużyn NS, Wigilie instruktorskie.

   

Na terenie naszej placówki co roku organizujemy: zabawę "andrzejkową",

uczestniczymy we mszy polowej i apelu poległych w Pociesze,

organizujemy wieczornice i kominki z okazji

rocznic i uroczystości państwowych, gminnych i powiatowych.

Zajęcia harcerskie - gry i zabawy terenowe, to przede wszystkim

zdobywanie różnorodnych sprawności.

Uczymy się także piosenek harcerskich oraz pląsów.

   

 Tradycja Szczepu sięga  lat 70-ątych, kiedy to nawiązany został kontakt

z byłymi żołnierzami AK P.O.S „ Jerzyki” oraz ich Komendantem płk. Jerzym Strzałkowskim.

Żołnierze – partyzanci walczyli w lasach natereni Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowościach

Palmiry, Pociecha, gdzie każdego roku w pierwszą niedzielę września odbywają się obchody

rocznicy wybuchu II wojny światowej, w których harcerze naszego  Szczepu zawsze biorą udział.

Ponadto programowo jesteśmy związani z Hufcem Praga Południe, w którym to Hufcu działają

drużyny NS. Wspólnie dzięki naszemu namiestnikowi dh  hm  Adamowi Sikoniowi  uczestniczymy w

corocznych Przeglądach Twórczości Drużyn NS, w zlotach, w rajdach i zabawach sportowych

Miedzeszynie. Kilkakrotnie braliśmy udział w Warsztatach, w ramach projektu „Cztery Pory Roku”

oraz „Też Potrafię”, „Wierze w siebie” i „Gotowi na start” organizowanych przez

Główną Kwaterę ZHP i PFRON. Obecnie nawiązaliśmy kontakt z Chorągwią Dolnośląską,

dzięki której będziemy pierwszy raz brali udział w Rajdzie Granica.

        

              

     

 

PLAN PRACY 2 SZCZEPU ZHP NS im. Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”

w roku szkolnym 2015/2016

2 Szczep ZHP NS im. Powstańczych Oddziałów Specjalnych  „ Jerzyki” skupia w swoich szeregach

3 Drużyny: (1 męska i 2 żeńskie) łącznie 35 harcerzy niepełnosprawnych intelektualnie

w stopniu lekkim i umiarkowanym. Kadrę Szczepu stanowią: Komendantka dh. phm. Elżbieta Wachnik,

dh. Krzysztof Gutowski – n-l dyplomowany, dh. Bogdan Zubkowicz, n-l kontraktowy.

Programowo nasz Szczep podlega pod Hufiec Praga Południe, organizacyjnie pod Hufiec Błonie.

 

Zadania

Formy pracy

Termin

Odpowiedzialni

ORGANIZACJA DRUŻYN

1. Uroczyste rozpoczęcie roku harcerskiego, wspólna zabawa drużyn. Bieg patrolowy. Zapis nowych członków.                        

3.Redagowanie strony do gazetki Między Nami pod hasłem Czuwaj

4.Przygotowanie drużyn do uczestnictwa w zaplanowanych uroczystościach Szczepu – Hufca ( mundury, sztandar, znicze)

5.Systematyczne prowadzenie kroniki Szczepu.

6. Udział w spotkaniach, odprawach w Hufcu Błonie, Hufcu Praga Południe

IX

 

 

 

Cały rok

 

 

W miarę potrzeb

 

 

 

Przez cały rok

 

W miarę potrzeb

E.Wachnik

K.Gutowski

B.Zubkowicz

 

E.Wachnik

 

E. Wachnik

 

 

 

E.Wachnik, M. Dybaś

Komendant Szczepu, Drużynowi

 

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE.

1.Czynny udział Harcerzy we mszy polowej w Pociesze – Apel poległych, składanie wieńca, poczet sztandarowe.

2.Udział grupy w obchodach                          związanych z rocznicą napaści    Niemiec na Leszno – apel.

3.Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości – wyjazd do Palmir

4. Dzień Pamięci Instruktorskiej – wyjazd drużyn na cmentarz powązkowski.

5. Wigilia Ośrodkowa Betlejemskie Światło Pokoju.

6. Wigilia Namiestnictwa.

7.Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej – wieczornica

 

6.IX

 

 

 

17.IX

 

 

XI

 

 

XI

 

 

 

 

XII

IV

 

E.Wachnik

 

 

 

B.Zubkowicz

 

 

K. Gutowski

 

 

B. Zubkowicz

E. Wachnik

 

Instruktorzy

 

Instruktorzy

B. Zubkowicz

MAJSTERKA

 

 

 

 

GRY TERENOWE

1. Prace plastyczne, udział w konkursie plastycznym ogłoszonym w ramach Przeglądu

2.Strzelanie z łuku – zawody

3.Olimpiada sportowa

4.Rajd po Puszczy

II

 

 

III

IV

V

Instruktorzy, wychowawcy

 

K. Gutowski,

B.Zubkowicz

Instruktorzy

PIOSENKA, PLĄSY                    I ZABAWY, IMPREZY               I UROCZYSTOŚCI

1.Rozśpiewanie drużyn, udział            w konkursie wokalnym w ramach Przeglądu Twórczości Drużyn NS

 

2.Andrzejki – wspólna zabawa całego internatu

3.Nauka śpiewu kolęd z akompaniamentem gitary

4.Wyjazd na dyskotekę karnawałową org. przez Hufiec Praga Południe

5.Przygotowanie i udział                    w Przeglądzie Artystycznym Drużyn NS Warszawa

6.Udział w Dniu Sportu w Miedzeszynie, wspólna zabawa środowisk

7.Impreza wyjazdowa na podsumowanie Przeglądu                  i zakończenie roku harcerskiego, Warszawa

Poniedziałek

 

 

 

XI

 

XII

 

I

 

 

II-III

 

 

V

 

 

VI

Gutowski E.Wachnik

B.Zubkowicz

 

B. Zubkowicz

 

K. Gutowski

 

Instruktorzy

 

 

B. Zubkowicz, K. Gutowski, E.Wachnik

Instruktorzy

 

 

Instruktorzy

UDZIAŁ W WYJAZDACH  I PRACACH ZLECONYCH PRZEZ HUFIEC

1.Spotkania namiestnictwa, komendantów szczepu, instruktorów.

2.Wyjazd na Rajd Granica do Szklarskiej Poręby

3.Wigilia Instruktorska w Hufcach

w/g terminarza

 

 

16-20 IX

 

XII

Instruktorzy

 

 

E.Wachnik

M.Dybaś

Instruktorzy

 

 Inauguracja Nowego Rok Harcerskiego 2015/2016.

 

Temat: Harcerski Start 2015/2016.

Data: 12.10.2015 r.

Miejsce: Gościniec Julinek

Godzina: 16:30 – 18:00

Cele operacyjne:

- harcerze znają piosenki i pląsy harcerskie

- potrafią godnie nosić mundur harcerski

- znają podstawową symbolikę harcerską

Cele wychowawcze:

- konsolidacja i współdziałanie wychowanków w Ośrodku

- integracja harcerzy z innymi środowiskami oraz wychowankami Ośrodka

- wspólna zabawa przy ognisku

Metody: pokaz, pogadanka, gawęda

Formy pracy: grupowa

Środki dydaktyczne: gitara, akordeon, śpiewniki

Przebieg spotkania:

Część wstępna:

- zebranie harcerzy, wychowanków, zbiórki w drużynach – elementy musztry               ( zbiorki w szeregu, dwu-szeregu, meldunek).

- powitanie gości i wszystkich przybyłych gości

- uroczyste rozpalenie ogniska przez przybyłych gości

- odśpiewanie pieśni „Płonie ognisko i szumią knieje….”

- wyznaczenie strażników ognia, zapoznanie ich z obowiązkami

Część właściwa:

- gawęda na temat historii naszego Szczepu czasów przeszłych, obecnych na temat symboli harcerskich krzyż, lilijka, wręczenie sznurów harcerskich harcerzom przygotowującym się do  przyrzeczenia.

- zaśpiewanie piosenki pt. „Szara lilijka”

- nauka wszystkich uczestników ogniska pląsu „Deszcze niespokojne…” - nauka pląsu pt. „Dwa melony”….- Okrzyki harcerskie, pląs Ojciec Abraham…

- pogadanka na temat Rajdu Granica wręczenie uczestnikom plakietek z Rajdu

- zaśpiewanie piosenki: Hej w góry w góry….

- zaśpiewanie piosenki „Czerwona róża….”

- podanie wszystkim miejsca i czasu spotkań harcerzy, zachęcanie do przychodzenia na zbiórki.

Zakończenie:

- odśpiewanie ostatniej zwrotki piosenki Płonie ognisko…już do odwrotu

- zaśpiewanie pieśni „Bratnie słowo…”

- symboliczne przekazanie iskierki przyjaźni

- pożegnanie

- wspólne pieczenie kiełbasek nad ogniskiem, śpiew piosenek.

 

Prowadząca:

Komendant Szczepu dh. phm. Ela Wachnik

 

KOMENDANT SZCZEPU

DH.  PHM. ELŻBIETA WACHNIK

Wiadomości

Kontakt

  • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
    05-084 LESZNO
    ul.Sochaczewska 4
  • (022)725-90-38
    (022)725-80-18
    fax. (022)725-94-07

Mapa