•  

      

      

      

      

      

     smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

     Zajęcia teatralne z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną pomagają w tym rozwoju, w zaspakajaniu potrzeb, a także w realizowaniu wielorakich zadań programowych i funkcji wychowawczych. 

     Dzieci wzbogacają swój poziom kulturalny, kształtują wyobraźnię. 

     Poprzez udział w różnych formach teatralnych umacnia się w dziecku poczucie własnej wartości.

      Przygotowanie i udział w przedstawieniach aktywizuje dziecko, skłania do podejmowania różnorodnych zadań. Następuje wdrożenie do samokontroli, samodyscypliny i samodzielności. Ma to wpływ na uspołecznienie, integrację ze środowiskiem, tak ważną w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

     Zabawa w teatr pozwala wykazać się inwencją i pomysłowością, a także twórczą postawą. Zajęcia teatralne pobudzają do przeżywania różnorodnych pozytywnych emocji. Uczą pokonywać trudności i przeszkody. Nauczyciel prowadzący zajęcia także wzbogaca swój warsztat pedagogiczny. Poznaje potrzeby uczniów, ich zainteresowania, postawy, cechy pozytywne i negatywne.

      Nauczyciel widzi, jak przebiega współżycie w grupie- wzajemne interakcje. Dziecko biorąc udział w przedstawieniach teatralnych , a także w różnych spotkaniach literackich towarzyszących działalności sekcji teatralnej, uczestniczy w procesie poznawczym, wzbogaca słownictwo, wrażliwość estetyczną, zasób wiadomości.

     Wzbogaca się także wiedza z zakresu literatury.

      

    • Kontakty

      • wychowawca
      • Janusz Wieliczko
       Bogdan Zubkowicz
       Martyna Kowalska
       Krzysztof Gutowski