• KOŁO SPORTOWE

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Opiekunowie:

                     Łukasz Wrona (gry zespołowe)

                     Filip Bąk i Grazyna Kluge (zajęcia na pływalni, gry zespołowe)

                     Dariusz Grudzień (gry zespołowe)

       

     Cele działalności:

     -zapewnienie wychowankom warunków do właściwego rozwoju fizycznego

       i  psychofizycznego,

           

     -stwarzanie warunków dla masowego uprawiania sportu,

     -racjonalne spędzanie wolnego czasu,

     -pobudzanie aktywności i rozwijanie zainteresowań,

       

     Zadania

      

     -prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych jak: rozgrywki w piłkę nożną, tenisa stołowego,

       jazda rekreacyjna na rowerach, piłka siatkowa i koszykowa,

     -prowadzenie zawodów i turniejów sportowych,

         

     -udział w zawodach między ośrodkowych,

     -wyposażanie sekcji w nowy sprzęt sportowy,

     -prowadzenie napraw i serwisowanie sprzętu sportowego,

     -organizowanie wycieczek pieszych i rowerowych.