Nawigacja

Koło sportowe

KOŁO SPORTOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie:

                Łukasz Wrona (gry zespołowe)

                Filip Bąk i Grazyna Kluge (zajęcia na pływalni, gry zespołowe)

                Dariusz Grudzień (gry zespołowe)

  

Cele działalności:

-zapewnienie wychowankom warunków do właściwego rozwoju fizycznego

  i  psychofizycznego,

      

-stwarzanie warunków dla masowego uprawiania sportu,

-racjonalne spędzanie wolnego czasu,

-pobudzanie aktywności i rozwijanie zainteresowań,

  

Zadania

 

-prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych jak: rozgrywki w piłkę nożną, tenisa stołowego,

  jazda rekreacyjna na rowerach, piłka siatkowa i koszykowa,

-prowadzenie zawodów i turniejów sportowych,

    

-udział w zawodach między ośrodkowych,

-wyposażanie sekcji w nowy sprzęt sportowy,

-prowadzenie napraw i serwisowanie sprzętu sportowego,

-organizowanie wycieczek pieszych i rowerowych.

  

 

Wiadomości

Kontakt

  • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
    05-084 LESZNO
    ul.Sochaczewska 4
  • (022)725-90-38
    (022)725-80-18
    fax. (022)725-94-07

Mapa