Nawigacja

Surdopedagogika

Terapia surdopedagogiczna

Zajęcia prowadzi terapeuta Piotr Chmielewski.

       Zajęcia dostosowane są do wieku i poziomu umiejętności dziecka oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności słuchowej. Celem zajęć surdopedagogicznych jest doskonalenie umiejętności komunikacji, usprawnianie zmysłu słuchu, wzbogacanie słownictwa i poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.

       Terapia obejmuje ćwiczenia:

 •  stymulujące ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu;
 • nadawania znaczenia dźwiękom;
 • lokalizacji źródła dźwięku, rozpoznawania cech dźwięku;
 • rozpoznawania i odtwarzania rytmów;
 • rozwijające słuch fonemowy i fonematyczny;
 • koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej;
 • pamięci i koncentracji uwagi słuchowej;
 • kształtujące mowę dziecka z zaburzeniami słuchu;
 • rozwijające zasób słownika biernego i czynnego;
 •  doskonalące umiejętności gramatyczno – leksykalne;
 •  doskonalące sprawność artykulacyjną;
 • kształtujące umiejętność wypowiadania się;
 • doskonalące umiejętności z zakresu języka polskiego (w zależności od wieku dziecka).

Wiadomości

Kontakt

 • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
  05-084 LESZNO
  ul.Sochaczewska 4
 • (022)725-90-38
  (022)725-80-18
  fax. (022)725-94-07

Mapa