Nawigacja

Tyflopedagogika

Terapia tyflopedagogiczna

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym tyflopedagogiem i  instruktorem orientacji przestrzennej i czynności życia codziennego jest pan Konrad Czechowski. 

            Tyflopedagogika (z gr. typhlos – niewidomy)  to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją, osób niewidomych i słabowidzących. Obejmuje ona całościowo wszystkie zajęcia z udziałem tych osób. W ramach tyflopedagogiki prowadzone są zajęcia:

 • Orientacja przestrzenna ( w małej i dużej przestrzeni), poruszanie się  z  białą laską,
 • Czynności życia codziennego (gotowanie, sprzątanie, pranie…),
 • Rewalidacja wzroku (dla osób słabowidzących),
 • Zajęcia edukacyjne z każdego przedmiotu przy użyciu alfabetu Braille’a.

Stworzony przez Louisa Braille'a  alfabet, który w wyniku wypadku oślepł w  dzieciństwie oparty jest na wojskowym systemie umożliwiającym odczytywanie rozkazów bez użycia światła. Jest jednym z pierwszych przykładów technologii asystujących. Polska adaptacja systemu dostosowująca alfabet Braille’a do polskiego systemu fonetycznego opracowana została przez zakonnice Elżbietę Różę Czacką oraz Teresę Landy. Alfabet został oficjalnie przyjęty dekretem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25.05.1934 r.

Podstawą, z której wyprowadza się cały system Braille’a, jest sześciopunkt nazywany znakiem tworzącym. System składa się ze znaków będących kombinacją sześciu wypukłych punktów ułożonych w dwóch kolumnach po trzy punkty w każdej. Lewa kolumna zawiera umownie oznaczone punkty: 1,2,3, zaś prawą stanowią punkty: 4,5,6. Wzajemna kombinacja i  rozmieszczenie punktów daje możliwość zapisu sześćdziesięciu trzech znaków. W brajlu można zapisać wszystko – istnieje kilka uzupełniających systemów zapisu brajlowskiego – notacje: matematyczna, chemiczna, fizyczna i muzyczna.

Praca tyflopedagoga polega również na adaptacji otoczenia dla osób niewidomych i słabowidzących oraz tworzenie pomocy dydaktycznych wypukłych, dotykowych i w Brajlu.

 

Wiadomości

Kontakt

 • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
  05-084 LESZNO
  ul.Sochaczewska 4
 • (022)725-90-38
  (022)725-80-18
  fax. (022)725-94-07

Mapa