Nawigacja

Historia

Historia Ośrodka

         Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Lesznie jest placówką, której korzenie sięgają 1967 roku.

W drugiej połowie lat sześćdziesiątych władze oświatowe dostrzegły potrzebę stworzenia odrębnych klas dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z terenu gminy Leszno. Wówczas to powstały przy Szkołach Podstawowych w Koczargach i Lesznie pierwsze klasy specjalne. W Koczargach uruchomiono trzy klasy specjalne dla dzieci starszych: III, IV, V, zaś w Lesznie utworzono filie klasy I i II dla dzieci młodszych.

         1 września 1969 roku powstała Szkoła Specjalna w Lesznie, która funkcjonowała nadal jako filia szkoły w Koczargach, przeznaczona dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Kierownikiem została pani Marianna Budzyńska.

W roku szkolnym 1969/70 powstało pięć klas: II i IV w Lesznie oraz V,VI,VII w Koczargach. W sumie szkoła liczyła 88 uczniów.

Zajęcia odbywały się dwuzmianowo.

W lipcu 1970 roku Szkoła Podstawowa Specjalna w Lesznie stała się samodzielną placówką do, której włączono Szkołę Podstawową Specjalną w Koczargach. Powstała placówka funkcjonowała pod nazwą Państwowego Zakładu Wychowawczego.  Orzeczenie w tej kwestii wydało Kuratorium Okręgu Oświatowego Warszawskiego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 roku.

Państwowy Zakład Wychowawczy rozpoczął swą działalność 10 września 1970 roku. Przeznaczony był dla 39 dziewcząt.    W jego skład weszła 8- klasowa Szkoła Podstawowa Specjalna  i internat.

         Dyrektorem placówki została pani Marianna Budzyńska dotychczasowa kierowniczka szkoły. Dyrektor Budzyńska sprawowała  funkcję dyrektora placówki  do 1990 roku.

Od roku szkolnego 1980/81 powołano stanowisko Dyrektora Szkoły przy Państwowym Zakładzie Wychowawczym. Dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lesznie został Zdzisław Wachnik.  W 1982 roku  z inicjatywy dyrektora nawiązano kontakt z zasłużonym w II wojnie światowej żołnierzem, dowódcą, założycielem Powstańczych Oddziałów Specjalnych  „Jerzyki”, wielkim przyjacielem dzieci i młodzieży płk. Jerzym Strzałkowskim. Za pośrednictwem pułkownika nawiązano znajomość  z „Jerzykami”- byłymi żołnierzami, jak również byłymi wychowankami Jerzego Strzałkowskiego – młodzieżą tzw. „Republiki Dziecięcej”  z Mazurowa. Przez wiele lat odbywały się spotkania ze Strzałkowskim i jego wychowankami,  apele poległych w Palmirach – Pociesze oraz biegi patrolowe „Szlakiem Walk i Męczeństwa”, w których brali udział wychowankowie Ośrodka.

1 stycznia 1984 r. Państwowy Zakład Wychowawczy zarządzeniem nr 176 Kuratora Oświaty i Wychowania zmienił nazwę  na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, działający  w oparciu o własny statut.

 4 maja 1991 r. zmarł płk Jerzy Strzałkowski. We wrześniu 1993 r. uczniowie i nauczyciele przystąpili do „Kampanii Bohater”, której celem było zdobycie przez Ośrodek imienia płk. Jerzego Strzałkowskiego.  10 V 1994 r. Ośrodek otrzymał sztandar i nadano mu imię zmarłego pułkownika.

W 1994 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego p. Z. Wachnika w placówce powstało Stowarzyszenie o nazwie „Radość Dzieciom Niepełnosprawnym”. Statutowym celem  stowarzyszenia jest działalność oświatowo-szkoleniowa upowszechniająca wiedzę       o dzieciach niepełnosprawnych i formach niesienia im pomocy. Organizacja konferencji i sympozjów na których upowszechniana jest wiedza     o działalności i potrzebach placówek szkolno-wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w kraju i za granicą, to jej główne zadania.

W każdą rocznicę nadania placówce od 1996 r. Ośrodek organizuje Biegi Przełajowe imienia pułkownika Jerzego Strzałkowskiego, których  głównym celem jest propagowanie sportu wśród wychowanków placówek szkolnictwa specjalnego oraz integracja młodzieży w nich przebywającej. Zawody umożliwiają wyłonienie reprezentacji województwa mazowieckiego PTTS” Sprawni Razem” na odbywające się w Ostrzeszowie ogólnopolskie biegi przełajowe.

30 listopada 1998 roku stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego objął Adam Klecha. W tym samym roku Dom Pomocy Społecznej w Bramkach przekazał SOSW Ośrodek w Zdworzu, w którym co roku odbywały się letnie  turnusy  rehabilitacyjne .

Analiza losów absolwentów Ośrodka wskazująca na to, iż wielu absolwentów chciałoby kontynuować naukę spowodowała,  powstanie pomysłu stworzenia szkoły zawodowej w placówce.

W roku szkolnym  2002 /2003 dzięki pracy i dobrej woli Samorządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, dzięki wielkiemu zaangażowaniu Dyrektora Adama Klechy i całego grona  pedagogicznego udało się  otworzyć Szkołę  Zawodową. Uroczyste otwarcie z udziałem władz samorządowych odbyło się 18 października  2002 roku .

Uczniom  udostępniono  następujące  kierunki  kształcenia :

zawody dwuletnie: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, ogrodnik, malarz ,tapeciarz;

zawody trzyletnie: fryzjer, cukiernik, piekarz, monter instalacji sanitarnej, mechanik samochodowy, stolarz .

Dzięki współpracy szkoły z zakładami produkcyjnymi  nasi uczniowie mają możliwość odbywać praktyczna naukę  zawodu w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, a w przyszłości zdobyć zatrudnienie w danym zakładzie .

Równocześnie z powstaniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej zaczęły  funkcjonować  klasy przysposabiające do pracy. Dopiero rozporządzenie  Ministra  Edukacji  z 24 lutego 2004r. dało możliwość utworzenia w SOSW Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, działającej w oparciu o własny statut.

Od roku 2000 placówka była systematycznie  rozbudowana  i remontowana. Do gmachu głównego szkoły dobudowano pomieszczenia dla  szkoły zawodowej. Obydwa budynki połączono łącznikiem. Wyremontowano budynki internatu oraz  stołówkę szkolną, gdzie wydzielono część kominkową stwarzający ciepły, niepowtarzalny nastrój. Miejsce to młodzież szczególnie upodobała sobie na wieczorne spotkania  literackie i artystyczne , a w okresie świątecznym tu odbywały się  uroczyste wieczerze wigilijne. Wokół zabudowań szkolnych założono tereny zielone, o które dbają nasi uczniowie. Wyrównano nawierzchnię boiska szkolnego.

 Część obiektów naszego ośrodka , internat męski, położona jest w Puszczy Kampinoskiej. Tam również zaszła wielka  zmiana. Dokonano gruntowego remontu elewacji i wnętrza, dokonano jego rozbudowy, zaadoptowano strych przeznaczając go na pomieszczenia sypialne . Wszystkie pomieszczenia  są wyposażone w nowe sprzęty . Drewniane łóżka, szafy i inne meble wykonali  sami wychowankowie w ramach  zajęć technicznych. Przy internacie założono boisko, z którego korzystają chłopcy popołudniami w czasie zajęć sportowych. Dla młodszych wychowanków zbudowano plac zabaw z drabinkami, huśtawkami itp. W  2002 roku zbudowano stajnie dla potrzeb zajęć hipoterapii i jazdy konnej oraz sprowadzono pierwsze konie, które udostępniali nam państwo Beata i Andrzej Kamińscy, a później pan Paweł Przybylski. Z  biegiem lat dzięki staraniom dyrektora Adama Klechy i Stowarzyszeniu ,,Radość Dzieciom Niepełnosprawnym ‘’ udało się  założyć własną  stajnię. Obecnie posiadamy swoje  konie i  kuce, o które  dbają sami wychowankowie. Hipoterapię  prowadzą specjaliści. Zainteresowanie zajęciami  hipoterapii  jest  tak duże, że nasza stajnia  stale się rozrasta. Zbudowano  wybieg dla koni  i dwa padoki , siodlarnię. Zakupiono  nowe  siodła i inne akcesoria  do jazdy konnej . Latem nasi wychowankowie korzystają z przejazdów bryczkami , a zimą organizowane  są kuligi. Dużym zainteresowaniem cieszą się również zajęcia z dogoterapii, które prowadzi  wykwalifikowany terapeuta.

Z myślą o grupach terapeutycznych zbudowano mini ZOO, zakupiono domowy żywy inwentarz- kury, kaczki, perliczki, indyki, kaczki, gęsi, bażanty oraz kozy. Wybudowano dla nich kurniki, woliery i inne pomieszczenia gospodarcze. Hodowlą tych zwierząt zajmowała  się grupa internacka.  Obecnie została podjęta decyzja o tymczasowym zawieszeniu istnienia mini ZOO.

Wyremontowano i rozbudowano chatę, która pełni funkcję świetlicy.

Od roku 2008 większe uroczystości ośrodkowe (wigilia, festiwale i inne) organizowane są w nowo pobudowanej ogromnej Sali zwanej „stodołą” mogącej pomieścić nawet 250 osób. Stylowo  urządzone wnętrze budzi zachwyt każdego, kto odwiedzi to miejsce. Wszystkie zabudowania tworzą czworobok, którego centralne miejsce zajmuje zielony teren z wyznaczonym miejscem na grilla i ognisko. Na potrzeby występów artystycznych pobudowano tu drugą scenę letnią. Nasz ośrodek corocznie odwiedza wielu gości, dlatego obiekt zyskał nazwę „Gościniec Julinek”.

Od momentu powstania Ośrodka w placówce kultywowane są tradycje związane  z jego historią. Corocznie w pierwszą niedzielę września uczniowie, wychowankowie i grono pedagogiczne, a także harcerze naszej drużyny- Szczep NS „Jerzyki” biorą udział w Polowej Mszy Świętej we wsi Pociecha przy pomniku Żołnierzy AK z oddziału „Jerzyki”. Jesteśmy współorganizatorami tej uroczystości. Jest ona dla nas również okazją, choć nie jedyną, kontaktu z wychowankami naszego patrona pułkownika Jerzego Strzałkowskiego. Częstym gościem naszego Ośrodka był pan Eugeniusz Rybałko. Organizowane spotkania z przyjacielem naszego patrona  były dla nas żywą lekcją historii.  8 grudnia 2005 roku z okazji promocji książki „Dojrzewanie  w walce” zostało zorganizowane Spotkanie Autorskie z panem Eugeniuszem Rybałką, na którym mieliśmy możliwość podziękować mu za utrwalanie pamięci o życiu, działalności społecznej i pracy Jerzego Strzałkowskiego.  Dwa lata później nasi wychowankowie i harcerze wzięli udział w ostatnim pożegnaniu pana Rybałki, niezwykłego człowieka i naszego przyjaciela. Każdego roku w rocznicę śmierci pułkownika Jerzego Strzałkowskiego odwiedzamy miejsce jego spoczynku na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, składamy wieńce, zapalamy znicze i bierzemy udział w modlitwie. Od roku 2007 odwiedzamy również grób pana Eugeniusza Rybałko.

25 kwietnia 2007 roku nasz Ośrodek został wyróżniony Medalem „PRO MEMORIA” za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Medal otrzymaliśmy  z rąk Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów    i Osób Represjonowanych, a w tej doniosłej uroczystości uczestniczyli kombatanci z Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”, władze starostwa i gminy, grono pedagogiczne oraz wszyscy nasi wychowankowie.

Corocznie na terenie naszego Ośrodka przy pomniku poległych w  I wojnie światowej  odbywają się  uroczyste obchody Święta Niepodległości. W uroczystości biorą udział kombatanci, miejscowe władze i uczniowie naszego Ośrodka z pocztem sztandarowym. Pod pomnikiem składane są wiązanki kwiatów.

W Ośrodku organizowane są imprezy artystyczne integrujące młodzież z zaprzyjaźnionych placówek. Od roku 1995 SOSW jest organizatorem Festiwalu Twórczości Artystycznej Szkolnictwa Specjalnego, w skrócie „FeTA”, w którym dzieci niepełnosprawne intelektualnie mogą zaprezentować swoje umiejętności taneczne, wokalne i instrumentalne. Corocznie w festiwalu bierze udział 14-16 placówek z Warszawy, Sochaczewa, Marek, Brańszczyka, Grodziska Mazowieckiego, Pułtuska, Legionowa, Wołomina, Pruszkowa, Piaseczna i inne. Dla każdego uczestnika festiwalu przewidziane są atrakcyjne nagrody, a sam udział w imprezie sprzyja rozwijaniu różnych talentów.

Od kilku lat nasz Ośrodek jest organizatorem konferencji dla dyrektorów placówek szkolnictwa specjalnego i szkół integracyjnych. Spotkania te są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zaprezentowania placówki w szerszym kręgu i jej promocji w środowisku. W tym celu Dyrekcja Ośrodka organizuje również wyjazdy do szkół o podobnym charakterze kształcenia. Podczas wizyt w szkołach dokonujemy prezentacji multimedialnej naszej placówki oraz odpowiadamy na wszystkie pytania dotyczące kształcenia. Promocja Ośrodka zapewnia nam nabór uczniów do szkoły zawodowej.

Poza imprezami masowymi w naszym Ośrodku odbywa się wiele uroczystości okolicznościowych. Są one okazją do wspólnej zabawy ale też nauki. Na uwagę zasługują: Sprzątanie Świata, Ślubowanie Klas Zawodowych, Andrzejki, Wigilia Ośrodkowa, Bal Karnawałowy, Powitanie Wiosny, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka i inne. Podczas tych uroczystości uczniowie prezentują swoje umiejętności artystyczne oraz mogą się wykazać swoimi wiadomościami podczas quizów wiedzy. Uczniowie naszej szkoły często biorą również udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych, wokalnych, ekologicznych i innych niejednokrotnie zdobywając nagrody i wyróżnienia.

        W 2010 roku w 40-tą rocznicę istnienia placówki wszyscy pracownicy emeryci, byli pracownicy, przyjaciele, uczniowie spotkali się na jubileuszowej uroczystości ,,40- lat minęło”, aby wspólnie świętować minione lata. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali program kabaretowy ,,Dyrektorów trzech”. Wystawa ,, 40- lat minęło” pozwoliła gościom, gospodarzom obejrzeć się wstecz i powspominać miniony czas.

W roku 2013 na terenie naszego ośrodka powstało Publiczne Przedszkole Specjalne nr 2 im. płk Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie. Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną lub znaczną z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W ponad 40-letniej historii  najpierw Państwowego Zakładu Wychowawczego w Lesznie, a teraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, placówką kierowały następujące osoby:

        dyrektorzy:

p. Marianna Budzyńska- 1970r.-1990r.

p. Zdzisław  Wachnik- 1990r.-1998r.

p. Adam Klecha- 1998r.- 2014r.

p. Jadwiga Sowińska od 2014 r. - do chwili obecnej

Zastępcy dyrektora :

p. Zdzisław Wachnik- 1980r.-1990r.

p. Janusz Paszkowski- 1990r.-1991r.

p. Stanisława Kucharska- 1991r.- 2002r.

p. Liliana Urbańczyk-2002r.

p. Krzysztof Radkowski - 2015r.

kierownicy internatu:

p. Jerzy Skibiński- 1973r.- 1974r.

p. Jadwiga Krakowiak-1974r.- 1984r.

p. Stanisław Czajka- 1984r-1986r.

p. Wojciech Mincberger 1986r.- 1990r.

p. Joanna Pietrzak – 1990r.

Od maja 2014r. stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego objęła Pani Jadwiga Sowińska.
        W maju 2015, w czasie XIX Festiwalu Twórczości Artystycznej,  obchodziliśmy 20-lecie nadania placówce imienia  płk. Jerzego Strzałkowskiego. Uroczystość rocznicową uświetnili: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, władze powiatu, wychowankowie naszego patrona i inni zaproszeni goście. W czasie uroczystości placówka została odznaczona Orderem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Święto placówki było też doskonałą okazją do wdrożenia w życie pomysłu p. dyrektor Sowińskiej-  przyznania Odznaki Przyjaciela Ośrodka.

1 czerwca 2015 z okazji Dnia Dziecka z inicjatywy Dyr. Sowińskiej zainaugurowano zwyczaj wystawiania przez grono pedagogiczne przedstawienia dla podopiecznych Ośrodka. Tym razem przedstawiono ,,Bogowie zeszli z Olimpu” w reżyserii Joanny Rawskiej.

Pięknie położony Gościniec Julinek bywa miejscem plenerów malarskich, podczas których pracownicy, wychowankowie oraz okoliczni artyści utrwalają na płótnie urok otaczającej przyrody.

 

 


 

Wiadomości

Kontakt

  • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
    05-084 LESZNO
    ul.Sochaczewska 4
  • (022)725-90-38
    (022)725-80-18
    fax. (022)725-94-07

Mapa